Merter Gülbahar - 💻 Kişisel Web Bloğu!

Windows'ta Batch Script Dosyası (.bat) Kullanarak Toplu İş Yapmak

.bat dosyasında kullanılan komutlar batch script olarak geçer. Önce işimize yarar birkaç komut görelim ve bunları komut satırında deneyelim.

Klasör İşlemleri

Klasör Oluşturmak

$ mkdir test-klasoru

Birden Fazla Klasör Oluşturmak

$ mkdir test-klasoru-1 test-klasoru-2

Klasör Silmek

$ rmdir test-klasoru-1

Birden Fazla Klasör Silmek

$ rmdir test-klasoru-1 test-klasoru-2

Klasörü Yeni Pencerede Açmak

$ start klasör_yolu

ör: C klasörünü açmak

$ start c:\

Dosya İşlemleri

Dosya Oluşturmak

Boş dosya oluşturmak

$ type nul > test-klasoru/test.bat

Dosyaya veri eklemek

(>) işareti var olan veriyi silip sıfırdan ekleme yapar.

$ echo metin_icerigi > test-klasoru/test.bat

(») işareti var olan verinin üzerine ekleme yapar.

$ echo metin_icerigi_1 >> test-klasoru/test.bat

Dosyayı Silmek

$ del test-klasoru/test.bat

Bir dosyayı Açmak

ör: notepad++ ile start_apps.bat dosyasını açmak

$ start notepad++.exe start_apps.bat

ör: Visual Studio 2022 ile klasör açmak

$ start devenv.exe dotnet-core-excel-helper

ör: Visual Studio 2022 ile .net projesi açmak

$ start devenv.exe dotnet-core-excel-helper/ExcelHelperProject.sln

ör: WebStorm ile proje klasörü açmak

$ start webstorm64.exe angular15-sample-project

Batch Script Dosyası Oluşturma

Bu ön bilgilerden sonra start_apps.bat adında bir batch script dosyası oluşturalım. Amacımız bilgisayarımız açıldığında start_apps.bat dosyasını çalıştırarak isteğimiz birçok programı tek seferde açmak.

$ type nul > start_apps.bat

Dosyamızı notepad++ ile açalım.

$ start notepad++.exe start-apps.bat

Bat dosyamızın içine toplu açmak isteğimiz programların .exe uzantılı dosyalarının bulunduğu yolu ekleyelim.

start C:\PROGRA~1\Google\Chrome\Application\chrome.exe
start datagrip64.exe
start devenv.exe D:\projects\dotnet-core-excel-helper\ExcelHelperProject.sln
start C:\"Program Files"\JetBrains\"WebStorm 2021.1.3"\bin\webstorm64.exe D:\projects\angular15-sample-project

Açıklama:

C:\PROGRA~1 “C:\Program Files” yolunu temsil eder. Bu şekilde de kullanılablir. Boşluklu klasör adı veya yolu varsa çift tırnak (“”) kullanılmalıdır. Programlar the sytem environment variables -> Path’ a ekli ise direkt .exe olarak da çalışır (start datagrip64.exe gibi)’ aksi halde tüm yol girilmelir.

… ve son olarak start_apps.bat dosyasını çalıştıralım.