Merter Gülbahar - 💻 Kişisel Web Bloğu!

Veri Tabanı Kullanarak Dinamik Menü Nasıl Oluşturulur? (ASP.NET Core 3.1)

Bu örneği Visual Studio 2019 ve ASP.NET Core 3.1 kullanarak hazırladım. Veritabanı olarak MSSQL kullandım.

Veritabanı menü tablosu dizaynı ve ilişkisi

Menü tablosu

Menü tablosundaki örnek veriler

Menü tablosu

Menü ViewModel’in Oluşturulması

public class MenusVM
  {
    public short Id { get; set; }
    public short? ParentId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Href { get; set; }
    public short? Order { get; set; }
    public string Icon { get; set; }
    public bool OpenAnotherTab { get; set; }

    public List<MenusVM> SubMenus { get; set; }
    
  }

Controller Tarafında Mapping Yapılması

Index fonksiyonunda InverseParent‘ı include ederek tüm alt menüleri de çekiyoruz. InverseParent özelliği menü tablomuzda ParentId’ yi tablonun Id’si ile ilişkilendirdiğizde entity framework aracılığıyla oluşur. Foreach içine sadece ParentId’ si null olanları alıyoruz. Diğerlerini recursive olarak alacağız. InverseParent.Count > 0 yani alt menü varsa alt menüleri de map ediyoruz.

public class HomeController : Controller
{
  private readonly GithubBlogDBContext _context;

  public HomeController(GithubBlogDBContext context)
  {
    _context = context;
  }

  public IActionResult Index()
  {
    var menus = _context.Menus
    .Include(m=>m.InverseParent)
    .OrderBy(m => m.Order)
    .ToList();

    var menuListVM = new List<MenusVM>();
    foreach (var menu in menus.Where(m => m.ParentId == null))
    {
      menuListVM.Add(new MenusVM
      {
        Id = menu.Id,
        ParentId = menu.ParentId,
        OpenAnotherTab = menu.OpenAnotherTab,
        Href = menu.Href,
        Icon = menu.Icon,
        Name = menu.Name,
        Order = menu.Order,
        SubMenus = menu.InverseParent.Count > 0
            ? mapToViewModel(menu.InverseParent.ToList())
            :new List<MenusVM>()
      });
    }
    ViewBag.Menus = menuListVM;
    return View();
  }
}

Alt Menüleri Recursive Olarak Map’leme

Burada alt menüleri eklemek için bir liste oluştuyoruz. Sonra bu listeyi yukarıdaki fonksiyondaki SubMenus‘e dönüyoruz.

  private List<MenusVM> mapToViewModel(List<Menus> menuList)
  {
    var subMenus = new List<MenusVM>();

    foreach (var menu in menuList)
    {
      subMenus.Add(new MenusVM
      {
        Id = menu.Id,
        ParentId = menu.ParentId,
        OpenAnotherTab = menu.OpenAnotherTab,
        Href = menu.Href,
        Icon = menu.Icon,
        Name = menu.Name,
        Order = menu.Order,
        SubMenus = menu.InverseParent.Count > 0
            ? mapToViewModel(menu.InverseParent.ToList())
            : new List<MenusVM>()
      });
    }
    return subMenus.OrderBy(x => x.Order).ToList();
  }

Şuan veritabanındaki menüleri çekmiş olduk. Mapping işlemini kendimiz yaptık. Harici bir kütüphane de kullanılabilir fakat recursive fonksiyonun kullanımını görmek açısından bu yolu tercih ettim. Menümüzü UI kısmında görmek için direkt html içine kodlarımızı yazabiliriz fakat ben bu örnekte helper kullanacağım. Böylece html sayfamız daha temiz gözükecektir.

[HtmlTargetElement("TopMenu")] //html elementimizin adı
public class MenuHelper : TagHelper
{
  private const string OPEN_UL = "<ul>";
  private const string CLOSE_UL = "</ul>";
  private const string OPEN_LI = "<li>";
  private const string CLOSE_LI = "</li>";
  public List<MenusVM> Menus { get; set; } //UI kısmında html özelliği gibi çalışacak. public olmalı

  public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
  {
    output.Content.SetHtmlContent(CreateMenu()); //html içeriğimizi ayarlıyoruz.
    base.Process(context, output);
  }

Ana Menü Oluşturma Fonksiyonu

Controller tarafından ViewBag’a menü listemizden ParentId ‘si null olanlar göndermiştik. Bir tane StringBuilder tanımlıyoruz ve onu ortak olarak kullanıyoruz. Yani tüm html elemanları onun içinde olacak. SubMenus.Count > 0 ise alt menüleri ekleme fonksiyonuna gidiyoruz.


private string CreateMenu()
{
  var strBuilder = new StringBuilder();
  strBuilder.Append(OPEN_UL);
  foreach (var menu in Menus)
  {
    string target = menu.OpenAnotherTab ? "_blank" : "";
    string icon = menu.Icon != null ? "<i class=" + menu.Icon + "></i>" : string.Empty;
    string href = menu.Href ?? "#";

    strBuilder.Append(OPEN_LI);
    strBuilder.Append("<a title='"+menu.Name+"' target='"+target+"' href='"+href+"'>"+icon+" "+menu.Name+"</a>");
    if (menu.SubMenus.Count > 0)
      AddSubMenu(menu.SubMenus, strBuilder);
    
    strBuilder.Append(CLOSE_LI);
  }
  strBuilder.Append(CLOSE_UL);
  return strBuilder.ToString();
}

Alt Menüleri Üst Menüye Ekleme Fonksiyonu

Alt menünün de alt menüsü varsa bunları da StringBuilder‘a eklemek için recursive olarak çalışıyor.

private void AddSubMenu(List<MenusVM> submenus, StringBuilder strBuilder)
{
  strBuilder.Append(OPEN_UL);
  foreach (var submenu in submenus)
  {
    string target = submenu.OpenAnotherTab ? "_blank" : "";
    string icon = submenu.Icon != null ? "<i class=" + submenu.Icon + "></i>" : string.Empty;
    string href = submenu.Href ?? "#";

    strBuilder.Append(OPEN_LI);
    strBuilder.Append("<a title='" + submenu.Name + "' target='" + target +"' href='" + href + "'>" + icon + " " + submenu.Name + "</a>");
    if (submenu.SubMenus.Count > 0)
      AddSubMenu(submenu.SubMenus, strBuilder);

    strBuilder.Append(CLOSE_LI);
  }
  strBuilder.Append(CLOSE_UL);
}

Html Sayfasında MenuHelper’ın Çağırılması

_ViewImports.cshtml dosyasına @addTagHelper *, OrnekProjeAdi diyerek projeyi import etmeyi unutmayın. Index.cshtml sayfamızın içeriği aşağıdaki gibidir.

@{  
  var menuList = ViewBag.Menus as List<MenusVM>;
}
<TopMenu menus="@menuList"> </TopMenu>

Html Sayfamızın Çıktısı

Menü tablosu

Menünün Bootstrap-3 CSS Kütüphanesiyle Tasarımı

Tasarımı güzelleştirmek için bootstrap kütüphanesini kullandım. Bu adresteki multi-level menüden yararlandım.

[HtmlTargetElement("TopMenu")]
public class MenuHelper : TagHelper
{
  public List<MenusVM> Menus { get; set; }

  public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
  {
    output.Content.SetHtmlContent(CreateMenu());
    base.Process(context, output);
  }

  private string CreateMenu()
  {
    var strBuilder = new StringBuilder();
    strBuilder.Append("<nav class='navbar navbar-default'><div class='container-fluid'>");
    strBuilder.Append("<div class='navbar-header'><a class='navbar-brand' href='#'>Dinamik Menü Örneği</a></div>");
    strBuilder.Append("<ul class='nav navbar-nav'>");

    foreach (var menu in Menus)
    {
      string target = menu.OpenAnotherTab ? "_blank" : "";
      string icon = menu.Icon != null ? "<i class='" + menu.Icon + "'></i>" : string.Empty;
      string href = menu.Href ?? "#";
      
      if (menu.SubMenus.Count > 0)
      {
        strBuilder.Append("<li class='dropdown'>");
        strBuilder.Append("<a title='" + menu.Name + "' class='dropdown-toggle' data-toggle='dropdown' href='#'> "+icon+ " " + menu.Name + " <span class='caret'><span></a>");

        AddSubMenu(menu.SubMenus, strBuilder);
      }
      else 
      { 
        strBuilder.Append("<li>");
        strBuilder.Append("<a title='" + menu.Name + "' target='" + target + "' href='" + href + "'>" + icon + " " + menu.Name + "</a>");
      }
      strBuilder.Append("</li>");
    }
    strBuilder.Append("</ul></div></nav>");
    return strBuilder.ToString();
  }

  private void AddSubMenu(List<MenusVM> submenus, StringBuilder strBuilder)
  {
    strBuilder.Append("<ul class='dropdown-menu'>");
    foreach (var submenu in submenus)
    {
      string target = submenu.OpenAnotherTab ? "_blank" : "";
      string icon = submenu.Icon != null ? "<i class=" + submenu.Icon + "></i>" : string.Empty;
      string href = submenu.Href ?? "#";

      if (submenu.SubMenus.Count > 0)
      {
        strBuilder.Append("<li class='dropdown-submenu'>");
        strBuilder.Append("<a title='" + submenu.Name + "' href='#'>" + submenu.Name + "</a>");

        AddSubMenu(submenu.SubMenus, strBuilder);
      } 
      else
      {
        strBuilder.Append("<li >");
        strBuilder.Append("<a title='" + submenu.Name + "' target='" + target + "' href='" + href + "'>" + icon + " " + submenu.Name + "</a>");
      }

      strBuilder.Append("</li>");
    }
    strBuilder.Append("</ul>");
  }
}

Menünün Yeni Hali

Menü tablosu

Kaynaklar:
https://www.niceonecode.com/Blog/40/Generating-Multi-Level-Menu-through-Recursion-in-CSharp