Merter Gülbahar - 💻 Kişisel Web Bloğu!

C# İle Çok Büyük İki Sayı Nasıl Toplanır?

C# ile decimal tipindeki en büyük sayıyı ekrana yazdıralım. Console.WriteLine(decimal.MaxValue); kodu bize “79228162514264337593543950335” çıktısını verir.

Peki bu sayıyı kendisi ile toplayıp ekrana yazdırmaya çalışalım.

Console.WriteLine(79228162514264337593543950335 + 79228162514264337593543950335); kodu bize “Overflow in constant value computation” uyarısı verir.

Peki sayıyı kendisi ile nasıl toplayabilir?

Cevap şöyle olabilir;

Elimizde iki çok büyük sayı olsun. Bu sayıları string’e dönüştürüp döngüye sokarak kağıt kalem ile ilkokulda yaptığımız gibi toplayabiliriz.

Bu senaryonun C# kodunu yazmaya başlayalım.

Sayılardan birinin uzunluğunun diğerinden küçük olmasını engellemek için bir fonksiyon yazalım.

private static string ResizeShortNumber(int length, string number)
    {
      var sb = new StringBuilder();
      for (var l = 0; l < length - number.Length; l++)
        sb.Append('0');
      sb.Append(number);
      return sb.ToString();
    }

Dışardan iki sayıyı string olarak alalım ve toplama işlemini gerçekleştirelim.

private static string AddTwoVeryLargeNumbers(string number1, string number2)
    {
      int length;
      byte tempSum = 0;
      var sum = new List<byte>();
      
      if(number1.Length > number2.Length){
        length = number1.Length;
        number2 = ResizeShortNumber(length, number2);
      }  
      else if(number2.Length > number1.Length) {
        length = number2.Length;
        number1 = ResizeShortNumber(length, number1);
      }
      else
        length = number1.Length;
      
      for(var i = length - 1; i>= 0; i--){
        tempSum += (byte)char.GetNumericValue(number1[i]);
        tempSum += (byte)char.GetNumericValue(number2[i]);
        
        if(tempSum > 9){
          tempSum -= 10;
          sum.Add(tempSum);
          if(i == 0)
            sum.Add(1);
          else
            tempSum = 1;
        }
        else{
          sum.Add(tempSum);
          tempSum = 0;
        }
      }
		
      var result = string.Empty;
      for (var j = sum.Count - 1; j >= 0; j--)
        result += sum[j];
      return result;
    }

Toplamı ekrana yazdıralım.

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("sum: {0}", 
        AddTwoVeryLargeNumbers(
          decimal.MaxValue.ToString(),
          decimal.MaxValue.ToString()
        )
      ); // sum: 158456325028528675187087900670
      
    }
  }
}

İyi Çalışmalar!

İyi Çalışmalar!